Skip to Menu Skip to Search Contact Us Thailand Websites & Languages Skip to Content

SCT ลุยธุรกิจพลังงานถ่านหินธุรกิจถ่านหิน  ต้นแบบระบบจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม การันตี ISO เป็นรายแรกของไทย เล็งขยายธุรกิจสู่อาเซียน
บริษัท เอสจีเอส  (ประเทศไทย) จำกัด   โดยคุณเฮนรี่ หวัง กรรมการผู้จัดการ มอบใบรับรองระบบ  ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 และ OHSAS 18001 ให้แก่บริษัท  ค้าสากลซิเมนต์ไทย จำกัด (SCT)  โดยมี
คุณกลินท์ สารสิน กรรมการผู้จัดการ  ให้เกียรติรับมอบประกาศนียบัตร ท่ามกลางงานแถลงข่าว และผู้ร่วมแสดงความยินดีใน
คุณกลินท์ สารสิน กรรมการผู้จัดการ ค้าสากลซิเมนต์ไทย จำกัด (SCT)  ใน เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น กล่าวว่า ธุรกิจถ่านหินเป็นหนึ่งในธุรกิจด้านพลังงานของ SCT ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การหาวัตถุดิบ การจัดซื้อ การขนส่ง จัดเก็บ และนำส่งให้กับลูกค้า โดยล่าสุด ธุรกิจถ่านหินของ SCT ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดอยุธยา ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 และ OHSAS 18001 เป็นรายแรกของไทย โดยมีบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบตามมาตรฐานระดับสากล
SCT ดำเนินธุรกิจตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี โดยดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงดูแลเกี่ยวข้องตลอด Supplier chain ด้วยการบริหารปละจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO และข้อบังคับกฎหมาย อาทิ การปลูกต้นไม้รอบโรงงาน (Green Belt) มีระบบจัดการและบำบัดน้ำเสียออกสู่ภายนอกโรงงาน การติดตั้งระบบสเปรย์น้ำ (Sprinkler System) การจัดเก็บกองถ่านหิน  อย่างมิดชิด ปลอดภัย โดยระหว่างการขนส่งจะมีการคลุมผ้าใบ และการปิดระวาง เพื่อไม่ให้ฝุ่นละออง นอกจากนี้ยัง ดูแลอาชีวอนามัยให้กับพนักงานอีกด้วย คุณกลินท์กล่าว
คุณเฮนรี่ หวัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ในประเทศไทยยังไม่มีบริษัทที่ดำเนินธุรกิจถ่านหินได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO  ครบทั้ง 3 มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมดูแลระบบการจัดการเพื่อก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
ปัจจุบัน SCT มีกองเก็บถ่านหิน (Stockpile) ตั้งอยู่ที่จังหวัดอยุธยา และสามุทรสาคร โดยมีลูกค้าหลักในประเทศเป็นผู้ดำเนินธุรกิจทั้งในเอสซีจี และอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ปูนซีเมนต์ อาหาร ฟอกย้อมผ้า โดยมีเป้าหมายที่จะขอการรับรอง ISO ทุกพื้นที่ นอกจากนี้ SCT ยังขยายธุรกิจถ่านหินในต่างประเทศ ได้แก่ ฟิลิปินส์ กัมพูชา และเวียดนาม โดยมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจไปในแถบอาเซียนต่อไป
SCT ในเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น ดำเนินธุรกิจส่งออก และนำเข้า (Export Center and Sourcing Center)
ที่ครบวงจร โดยมีกลุ่มสินค้าหลักๆ คือ สินค้าพลังงาน สินค้ารีไซเคิล สินค้าอุตสาหกรรม เช่น พลาสติก อะลูมิเนียม แป้งมันสำปะหลัง  สินค้าวัสดุก่อสร้างและซีเมนต์ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจให้บริการนำเข้าและส่งออก ปัจจุบันมีเครือข่ายสำนักงาน 32 สาขา อยู่ใน 21 ประเทศ โดยยึดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจีในการดำเนินธุรกิจ จึงมุ่งมั่นสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างหยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม และสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในทุกๆ ที่เข้าไปดำเนินการ
บริษัติ เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด แผนก SSC มีบริการฝึกอบรม และสามารถให้การรับรองแบบรวมระบบ (Integrated Management System) เช่น ISO 9001, ISO 14001 และ OHSAS 18001 เพื่อเป็นการประหยัดเวลา  การทำเอกสาร  manual  และลดระยะเวลาในการตรวจได้เป็นอย่างดี  สามารถลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการดำเนินการของธุรกิจได้ในระยะยาว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
วิรตี   อรามรุณ
การตลาด
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
100 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
t: +66 (0) 2678-1813 ext. 1818
f: +66 (0) 2678 1508
EmailSGS Thailandกลุ่มบริษัท เอสจีเอส เป็นบริษัทชั้นนำของโลกในด้านการตรวจสอบ  การทดสอบ  และการรับรองระบบ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2421 ปัจจุบันเอสจีเอสเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบรรทัดฐานระดับสากล สำหรับมาตรฐานสูงสุดในด้านของผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ และความซื่อสัตย์ ด้วยเอกลักษณ์ทั่วโลกของเอสจีเอสที่ปฎิบัติการในเครือข่าย 1,000 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วยสำนักงาน สาขาย่อย และห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์