หลักสูตรใหม่ล่าสุด GHPs and HACCP System Draft Revision 5–2020

Vegetable salad in craft package take away

SGS Academy ขอนำเสนอหลักสูตรใหม่ล่าสุด หลักสูตร GHPs and HACCP System Draft Revision 5–2020

โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะชี้ให้เห็นถึงข้อกำหนดใหม่ และข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงจากตัวมาตรฐานเดิม แนวคิดพื้นฐานใหม่ขององค์การอนามัยโลกผ่านกุญแจสำคัญ 5 ข้อ เพื่อทำให้กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย และหลักการทั่วไปด้านความปลอดภัยอาหาร โครงสร้าง และคำนิยามใหม่

วันที่จัดอบรม

2-3 มีนาคม 2563

ราคาค่าอบรม

6,000 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)

สถานที่อบรม

กรุงเทพมหานคร

ลดราคาพิเศษ 10% เมื่อทำการสมัครอบรมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป